Backgammon

Backgammon är ett brädspel som har rötterna i nuvarande Iran. Backgammon har troligtvis spelats i 5000 år och är fortfarande ett populärt sällskapsspel. En äldre form av spelet är Bräde. Varje år anordnas internationella tävlingar i Backgammon och en årlig ranking finns att följa på nätet.

Trots att det är tärningarna som avgör antalet steg i Backgammon så är det ett högst strategiskt spel. Det var också ett av få, om inte det enda, spelet som inte ansågs syndigt och fick spelas av munkar förr i världen.

Regler

Backgammon spelas av två spelare. Varje spelare får 15 spelpjäser i svart eller vitt. Spelplanen utgörs av kvadranter och varje spelare har en hemkvadrant. Totalt finns det 24 rutor. Målet är att förflytta alla sina pjäser till hemkvadranten på motsatt sida av startläget.

Till spelet används två tärningar. Antalet steg avgörs av summan man får på tärningarna. Om man däremot slår två likadana siffror, till exempel 3 – 3, så ska stegen dubbleras, det vill säga 3 -3 -3 -3. En spelpjäs får inte landa på en ruta som motståndaren har två eller fler pjäser. Om en motståndaren har en ensam pjäs på en ruta, så kan spelaren slå ut den genom att själv landa på den rutan. När samtliga spelpjäser hamnat i den sista kvadranten, är det dags att börja plocka ut pjäserna. Tärningsslagen avgör vilka spelpjäser som kan plockas ut. Vinner gör den som först får ut alla sina spelpjäser.

Man kan alltså blocka rutor genom att ställa två eller fler pjäser på den rutan. En bra taktik är att skapa ett stort block där man blockar 5 rutor i rad eller först tre rutor, lämnar en fri och sedan blockar tre rutor till. Det begränsar möjligheterna för spelaren att komma förbi. Om man blockerar 6 rutor i rad så hindrar man motståndaren helt vilket är mot reglerna. Om man råkar göra det så får motståndaren i så fall spränga din blockad genom att gå till den blockade rutan som tärningen visar att motståndaren kan stanna på. Alla dina pjäser som står på den rutan sprängs då bort och tillbaka till ditt bo så du tvingas börja om med dem.

När man flyttar pjäserna i Backgammon så måste man gå det antal steg som respektive tärning visar. Om tärningarna visar en femma och en trea så har man åtta steg totalt. Dessa kan man använda genom att gå tre steg med en pjäs, fem steg med en annan eller åtta steg med en pjäs och den måste då mellanlanda på ruta 3 eller 5.

Om ruta 8 är tom, men ruta 3 och 5 är blockade av motståndaren så kan man inte flytta den. Nedanstående exempel visar hur man kan flytta. I den översta bilden kan den vänstra singelpjäsen flyttas på tre sätt. Fyra steg, sex steg eller 10 steg. Den nedre bilden visar den andra singelpjäsen och den kan bara flyttas på två sätt eftersom en av rutorna är blockad. Den kan bara flytta sex steg eller tio steg.

Variationer och taktik

Reglerna för Backgammon varierar beroende på utgåva och land, och en av varianterna är så kallad Jacoby rule där man spelar om pengar. En annan variant är dubblering, där poänginsatsen dubbleras.

Varianter av Backgammon finns även bland onlinespelen, både på avancerad och nybörjarnivå. Medlemsgrupper kan ha ett rankingsystem och diskutera spelet i forum.

Oavsett vilket av spelen man väljer, så kan man förbättra sitt spel genom att använda taktik. Det gäller att försvåra för sin motspelare att få ut alla spelpjäser och att kunna förutse dennes drag. Även om Backgammon till stor del består av slump eller sannolikhet tack vare tärningarnas slag och motståndarens plan, så finns det en poäng med att förädla taktiken i detta uråldriga spel.

16 March, 2018 bradet