Kinaschack

Kinaschack är ett klassiskt brädspel för två till sex spelare. Spelbrädet har formen av en stjärna där alla uddar har olika färger. Alla spelare väljer varsin färg och spelet går ut på att flytta sina egna pjäser från sin udd till udden tvärs över spelplanen. Spelplanen är fylld av hål och mellan hålen är det linjer dragna för att visa i vilken riktning spelarna kan välja att flytta sina pjäser. Varje spelare får när det är hens tur flytta ett hål eller hoppa så många hoppsteg som det är möjligt. Hoppa gör man genom att hoppa över en annan pjäs, huruvida det är den egna pjäsen eller motspelarens kvittar.

Historia

Av namnet att döma är det lätt att ta för givet att Kinaschack har sitt ursprung i Kina eller åtminstone i Asien. Detta är dock helt fel. Brädspelet Kinaschack uppfanns i USA i slutet av 1800-talet av en amerikansk kirurg. Drygt 10 år efter att spelet hade uppfunnits i USA publicerades en tysk utveckling av spelet. Det är denna utveckling som vi idag kallar för Kinaschack. Många har säkerligen spelat den magnetiska reseversionen av spelet under regniga semesterdagar. Även om spelet är mest känt som ett brädspel som spelas fysiskt finns det idag spelplattformar på internet som erbjuder onlineversioner av det klassiska spelet.

Spelets gång

Alla spelare väljer varsin färg. Den udden av stjärnan som har ens egen färg kallas bo. Målet är att flytta alla ens pjäser från sitt eget bo till boet på den motsatta sidan. Den spelare som först får över alla pjäser till motsatta boet har vunnit. Strategierna är många, vissa menar att man ska se till att hoppa så många hopp som möjligt i varje drag för att komma så nära boet som möjligt. Andra menar på att det kan vara smartare att inte hoppa på ett sådant sätt att man placerar pjäserna fördelaktigt för motståndaren. Spelar man spelet regelbundet hittar man den strategi som passar en själv bäst.

22 August, 2018 bradet