Monopol

Monopol är ett av världens mest sålda sällskapsspel och det är nog få som inte känner till spelet. Spelet utgavs 1935 av Parker Brothers och har kommit att bli en symbol för ekonomi och jakten på rikedom. Monopol har sin förlaga i spelet The Landlord´s Game från 1904, och var ursprungligen en kritik mot monopol och privat ägande i samhället. Idag samlas spelare kring spelbordet för att jaga vinster och nå framgång till varje pris.

Regler

Monopol spelas av 2-6 spelare. Spelplanen består av 40 rutor med olika tomter och det finns dessutom rutor med exempelvis uppmaningen ”Betala lyxskatt” eller ”Gå i fängelse”. På spelplanen lägger man upp två korthögar – chansen kort och allmänning kort. Varje spelare väljer en spelfigur och så utses en spelare som ska vara bankir under spelets gång. Bankiren delar ut 30 000 i olika valörer som startkapital.

När en spelare hamnar på en tomt-ruta så kan hen köpa tomten. Om så inte sker, så auktioneras tomten ut till de andra spelarna. På tomterna kan spelarna bygga hus eller hotell och en motspelare som hamnar på en sådan ruta får betala hyra. En fastighet går även att sälja.

Monopols segrare är den som äger hela staden eller den som vid spelets slut har flest tillgångar.

Taktik

Monopol handlar till viss del om tur; tur med korten och motspelarnas misstag. Främst är Monopol ett taktikspel. Det gäller att köpa och sälja rätt fastigheter och pö om pö bygga upp sitt imperium. Helst bör man köpa många och billiga tomter som man sedan kan sälja eller få in hyra från. Det är också taktiskt att äga så mycket som möjligt på en och samma gata. Mot slutet av spelomgången kan man börja öka på kapitalet genom smarta affärsdrag.

16 March, 2018 bradet