Oljan

Strategispelet Oljan – det stora äventyret utkom som ett brädspel (Alga) 1960 i en tid där spekulationerna kring det svarta guldet kunde leda till stora vinster – eller förluster. Under 1970-talet minskade dock intresset för spelet, troligtvis med anledning av oljekrisen i världen. Idag hittar man spelet främst på andrahandsmarknaden och då som ett brädspel.

Spelregler

Spelet Oljan – det stora äventyret spelas av 2-6 spelare som var och en får ett startkapital på 25 miljoner i checkar samt en oljekälla. Genom att förflytta sig på spelplanen hamnar spelaren på olika uppdragsrutor eller drar ett uppdragskort. Det kan då komma att handla om att delta i ett styrelsemöte, köpa aktier på börsen eller att frakta olja till lämpligt land. Som spelare är du allt från exploatör till producent av oljan och exportlandet som tar in det svarta guldet.

Begreppen i spelet är välkända från finansvärlden och spelet ger en stor insyn i processen kring oljan och dess handel. Det är med andra ord en realistisk värld som målas upp i spelet. Ord som konossement och koncession får sin förklaring i spelet, liksom hanteringen av aktier, försäkringar och tillstånd. Detta spel är av avancerat slag och passar främst för den renodlade strategispelaren. Vissa likheter finns med spelet Monopol, vilket spelare av Olja – det stora äventyret kommer att upptäcka.

Spelet idag

Idag kan Oljan – det stora äventyret mest ses som ett klassisk men något omodernt spel. Det är nämligen med viss tvekan man läser spelinstruktionernas hyllning av det svarta guldet. Idag vet vi mer om miljöförstöringarna och vilka skador oljan har på människor och djur. Man bör betrakta spelet som ett tidsdokument och se det utifrån ett historiskt perspektiv. Spelare som vill ha den ultimata kombination av strategi, ekonomi och utmaning kan med fördel passa på att inhandla detta spel till brädspelskvällarna framöver.

16 March, 2018 bradet