Pandemic

Brädspelet Pandemic är ett spel där mellan två till fyra spelare måste samarbeta med varandra för att besegra flera stycken livsfarliga virus som tillsammans smittat hela världen! Spelarna tar sig an rollerna som smittobekämpare som måste färdas till farozoner där smittan är som värst för att behandla offer, medan det samtidigt måste forska fram ett botemedel mot det fyra farsoterna som härjar. Varje spelare väljer en egen karaktärstyp med särskilda förmågor och resurser som det måste samarbeta med för att lyckas.

Hur spelar du?

Under spelets gång turas alla om att använda upp till fyra stycken aktioner per runda. Dessa är indelade i att kunna färdas mellan städer, behandla infekterade befolkning, bygga forskningsanläggning och att upptäcka botemedel. Alla spelare får tillgång till dessa aktioner genom en kortlek, som spelarna använder för att dra förmågor åt sig själv. Men i kortleken gömmer sig farliga Epidemic! kort, som förstärker smittan i världen. En andra kortlek används för att slumpa hur smittan sprider sig i början av varje runda.

Spelarens roller

För att vinna måste alla samarbeta med varandra för att hitta botemedlet till smittorna. Spelarna kan dela med sig av framsteg i forskningen under sin tur genom att ge varandra kort som representerar detta, eller att använda sina specialisters särskilda förmågor. Vetenskapsmannen behöver till exempel endast fyra kort för att hitta botemedlet till ett virus, och därför är det värt för det andra spelarna att färdas till samma stad för att ge sina kort till denne.

Hur vinner eller förlorar du?

För att klara av spelet måste du hitta botemedlet till samtliga fyra virus som härjar. För att besegra ett virus måste du få fram tillräckligt med kort och befinna dig i en stad med ett forskningslaboratorium byggt, och kan då få stopp på just den smittan. Om du inte hinner besegra alla fyra smittor förlorar du om för många städer får utbrott, om alla kort dragits, eller om för mycket av smittan spridit sig över hela världen.

25 February, 2020 bradet