Brädspelet Mahjong

Mahjong, som för övrigt betyder sparv på några kinesiska dialekter, är ett mycket gammalt brädspel som spelas med vackert dekorerade brickor. Tidigare var brickorna gjorda av bambu eller ben men moderna mahjongspel har brickor gjorda av plast. Det finns gamla Mahjongspel gjorda av elfenben men dessa har blivit förbjudna på senare år. I vissa ställen i Kina så tillverkas fortfarande pjäserna för hand och av ben men istället för elfenben så använder man ben från oxar. Det som är bra med oxben är att det är hårt och starkt att klara en livstids av spelande utan att gå sönder samtidigt som att det är ganska tacksamt att forma och det går att slipa så att de får en blank och slät yta vilket mahjongbrickor ska ha.

Vanligen spelas Mahjong med fyra spelare. Det är delvis ett turspel men skicklighet kan avgöra en omgång.

En hel omgång Mahjong kan ta rejält med tid att spela. För att avgöra en omgång så spelas spelet i 16 ronder. Poäng kan delas ut efter varje rond men om inte någon spelare får Mahjong delas inte poäng ut, i stället spelas ronden om. En Mahjong är en kombination av symbolerna på brickorna.

Spelets början

Det första man gör i Mahjong är att lägga alla brickor med baksidan uppåt på bordet och blandar dem. Därefter lägger man brickorna i rader med två lager i varje rad och varje rad består av 18 brickor. Så här ska spelplanen se ut när brickorna är blandade och uppställda.

Enligt vissa så är det viktigt att de fyra raderna bildar en tät mur, alltså att det inte får vara någon glipa mellan dem som det faktiskt är på bilden ovan. Genom en sådan glipa skulle onda andar och liknande kunna ta sig ur. Spelar man Mahjong med vidskepliga deltagare kan det här vara en viktig detalj att tänka på.

Efter att dessa förberedelser är klara är det dags att börja dela ut brickorna. Den spelare som ska börja sägs ha rondens vind och börjar med att kasta två tärningar för att avgöra vilken av de fyra sidorna av muren som brickorna ska tas från.

Den spelare vars mur nu ska brytas slår med två tärningar för att peka ut var muren ska brytas, dessa två brickor läggs ovanpå muren med vissa avstånd. Sedan delar den spelare som började ronden ut 13 brickor vardera till varje spelare plus en ytterligare till sig själv. Nu kan spelet börja.

Spelarna tar fyra brickor i taget förutom sista rundan då man bara tar en bricka för att totalt få 13 stycken. Spelaren som börjar spelomgången drar en extra bricka för att börja spelet. Varje spelomgång börjar med att man antingen drar en bricka från muren eller tar den senast kastade brickan och därför tar den första spelaren en 14e bricka för att det är så dennes spelomgång börjar.

Vi är nu redo att börja själva spelet.

Spelet spelas

Den spelare som har rondens vind kastar nu en av sina brickor och lägger den i mitten av muren. Det här är alltså fortsättningen av det som nämndes ovan. Spelaren som börjar drar en extrabricka och börjar sedan sin tur med att slänga ut en av sina 14 brickor för att få 13 kvar på handen.

När en spelare har lagt ut en bricka är dennes tur över för den här gången och det är dags för nästa spelare att agera. Den spelaren får välja mellan att ta upp en ny bricka från muren eller ta upp den brickan som föregående spelare precis lagt ut. Spelaren i turordningen kan välja att ta den nyligen utlagda brickan oavsett om man kan skapa en kombination med den eller ej.

Om någon av de andra spelarna vid bordet kan skapa en kombination så kan de ropa in brickan, skapa sin kombination (som måste visas så att alla kan se att man ropade in brickan korrekt). Spelaren som ropar in brickan ropar också in spelomgången och eftersom man tar upp en bricka måste man lägga ut en bricka så spelaren avslutar sin tur genom att lägga ut en bricka. Därefter går turen till spelaren till höger. Man kan alltså hoppa över spelare i turordningen genom att ropa in brickor på det sättet.

Om ingen vill ha brickan som spelaren kastade ut så tar spelaren näst på tur upp en bricka från muren och avslutar din tur genom att lägga ut en bricka.

Exempel: Spelare 1 lägger ut en bricka. Spelare fyra ropar in den brickan och avslutar sin omgång med att lägga ut en bricka. Nästa spelare i turordningen är då spelare 1 igen. Om spelare tre eller fyra ropar in den utlagda brickan från spelare nummer ett så hoppas spelare nummer två över ännu en gång i turordningen och har inte fått göra något drag.

Man behöver inte visa upp kombinationer som skapas genom att man drar en bricka från muren, eller den som spelaren innan lagt ut. Man behöver bara visa kombinationer som skapas genom att man ropar in en bricka när det inte är ens egentligen tur i turordningen.

Spelet fortsätter tills någon får Mahjong. En Mahjong består av en kombination om minst 14 brickor. Det ska vara fyra trissar eller stegar och ett par. En stege består av tre brickor i nummerföljd.

Det ska vara tre av samma valör ur en serie och det finns nio olika serier. En Mahjong kan då bestå av tre brickor av samma valör ur minst fyra serier samt ett par.

Brickorna i Mahjong

Mahjong är ett stort och populärt spel och om man får överdriva lite så kan mahjongbrickorna liknas vid spelkort som kan användas till en mängd olika spel. Det finns olika varianter av mahjong och antalet brickor som används varierar lite. Brickorna kan delas in i sju olika serier som är: tecken, cirklar, bambu, vindar, årstider och blommor. Några av dessa plockas bort i den version av Mahjong vi beskriver på den här sidan och kvar har vi bilderna nedan.

 

Ovan ser ni de vanligaste brickorna man använder i ett klassiskt mahjongspel. De tre översta raderna är tre olika färger för att använda kortspelstermer. Översta raden kallas tecken, andra raden cirklar och tredje för bambu. Valörerna går från ett till nio. Den nedersta raden är de fyra väderstrecken i ordningen Öster, Söder, Väster, Norr. De två sista symbolerna betyder mitten och bli rik.

Det finns fyra kopior av varje symbol vilket alltså gör det möjligt att skaffa triss som kombination. En stege är helt enkelt tre nummer från samma “färg” i följd.

Stegar kallas för Chi
Triss kallas för Pong
Fyrtal kallas för Gong

Det är också dessa ord man ska ropa ut när man ska ropa in en bricka när man det inte är ens egen tur i turordningen.

Exempel: Om spelare nummer fyra har två stycken treor av bambu-färgen (de vita brickorna med gröna symboler) och spelare nummer ett lägger ner en sådan bricka. Då ropar spelare nummer fyra “Pong” för att klargöra att man vill ta brickan och av vilken anledning. Därefter lägger spelare nummer 4 ned sin triss och avslutar sin omgång genom att lägga ut en ny bricka och turen går över till spelare nummer ett igen.

Slutord

Mahjong är ett oerhört roligt spel att spela tillsammans och det kan verka komplicerat om man aldrig spelat det förut men i grund och botten är det väldigt likt många av de kortspel svenskar är vana att spela som till exempel femhundra, canasta eller rummy.

Vilket man gillar bäst är naturligtvis en smaksak men jag misstänker att de flesta varit med om att man spelar med gamla kort som blivit slitna och flottiga och är svåra att blanda och hälften av korten är markerad av slitna kanter och hörn. I mahjong där brickorna är gjorda av plast eller ben slipper man det och det är heller inte lika lätt att förstöra eller tappa bort brickor. Om jag får välja mellan att spela något rummy-liknande kortspel eller mahjong så väljer jag mahjong varje gång. Dels liknar spelen varandra mycket men mahjong känns roligare och på något sätt, i brist på ett bättre ord, finare än kortspel.

Om man har möjlighet att testa att spela mahjong så tycker jag absolut att man ska testa. En viktig sak att nämna är att känslan faktiskt beror lite på vad man har för brickor. I Sverige är det lättast att få tag på små ihåliga plastbrickor som inte alls har den känslan som ett riktigt mahjong ska ha.

Man bör försöka spela med brickor i normal storlek för att få en så bra känsla som möjligt.

22 October, 2019 bradet